İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen öneri; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü milletlerarası alanda artırmak, mali piyasalarla mahsul ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, u.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
23 Haziran 2022 - 00:22
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi,

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen öneri; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü milletlerarası alanda artırmak, mali piyasalarla mahsul ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu takviye etmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Teklife göre, İFM'de tüm altyapılar ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç almak üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü idare faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek. İFM'de gerçekleştirilecek meslek ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak büroda bulunan millet kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu karşılamak amacıyla tek durak ofis, ilgili yönetmelik hükümleri gizli kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve yöneticilik edilecek.

İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak. en az 3 ülkede faal olarak faaliyet belirten katılımcıların yöresel define ve mali yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak.

İFM'de yer alan taşınmazlar, sadece projesinde ve idare planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. İFM'de her nesil ve ölçekteki mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve şehirsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. İçeriğin Kaynağı takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum